Дезинфектант биоциден препарат Дезаква АН

Дезинфектант биоциден препарат Дезаква АН

Дезинфектант биоциден препарат Дезаква АН

ДЕЗАКВА АН – течност (наречена анолит), получена в процес на електролиза на разтвор на сол и вода. Според физическите си характеристики това е бързо решение за дезинфекция, с лек мирис на хлор. Има подчертани дезинфекционни, антивирусни, противогъбични, антисептични, противовъзпалителни свойства.В тази връзка анолитът намира приложение в различни области, от медицината до селското стопанство. Анолитът се използва в Европа, САЩ и Азия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съставът на анодната течност е наситен с различни съединения.В резултат на електролиза на воден физиологичен разтвор, в зоната на анода се събират силни

окислители: хлорни радикали – хлорен диоксид, хипохлориста киселина и кислородни радикали – кислород, озон, а също и водороден пероксид.Пероксидните и хлоро-кислородните съединения са активни вещества в анолита. Такова решение осигурява липсата на адаптация на микроорганизмите към биоцидното действие на течността.

Ако първите поколения анолит са имали срок на годност до 5-7 дни, с доста изразена миризма на хлор и рН не повече от 4,0, сега анолитът се получава с показатели, които позволяват запазването на свойствата от половин година до година или повече, практически без миризма и рН в границите 6.0-8.0.

ЕФЕКТИВНОСТ

Проучванията показват, че анолит с концентрация на активно вещество само 0,05% унищожава спорите на антракс за няколко секунди, докато разтвор на натриев хипохлорит изисква поне 30 минути, за да се постигне същия резултат. При контакт с микроорганизма, активните вещества на анолита причиняват неговата смърт чрез нарушаване цялостта на клетъчната стена с последващо разрушаване на вътрешната структура. Анолитът има висока антимикробна активност срещу всички патогенни микроорганизми, включително спори. В този случай анодната течност имитира процесите, използвани от самия организъм в борбата срещу патогенни бактерии, вируси, както и чужди дегенеративни клетки с помощта на кислородни и хлорни радикали.

Фрагмент от научна статия:

(… Имунната система има цял арсенал от начини за борба с бактериите. Един от тях е просто да „изяде“ врага. Това се прави по специално от неутрофили или неутрофилни гранулоцити, които са сред първите заразени, но не е достатъчно да погълнете бактерията, все пак е необходимо по някакъв начин да я убиете. Клетките пълнят абсорбираната бактерия със сложен химически коктейл със силни окислители. Съставът на окисляващите химически оръжия включва водороден прекис и хипохлориста киселина).

БЕЗОПАСНОСТ

Класът на токсичност на анолита е минимален – IV (повечето дезинфектанти и антисептици имат клас на токсичност не по-висок от III (умерено опасен)). Следователно, той е безопасен при вдишване, при контакт с кожата и в малки количества при поглъщане, при третиране на помещения и повърхности в присъствието на хора и животни.

Ниската обща концентрация на активни кислородни и хлорни съединения гарантира безопасност за хората и околната среда при дългосрочна употреба.

В последствие тези вещества се разлагат до слабо минерализирана вода. Ниската концентрация на активни вещества заедно със скоростта им осигуряват отсъствието на агресивни ефекти върху различни материали.Освен това след обработката на обектите препаратът не оставя следи.

Ето някои от предимствата на анолита:

– Екологично чист

– Нетоксичен

– Притежава висока антимикробна, антивирусна, противогъбична активност

– Микроорганизмите не развиват резултатност към препарата, което не налага периодичността му подмяна.

– Не предизвиква алергични реакции.

– След третирането не се изисква изплакване.

– Не се натрупва във външната среда.

– Не гори.

– Не е взривоопасен.

– Многофункционален.

– Безопасен за хора, животни и околната среда при продължителна употреба.

– Не уврежда обработените предмети и повърхности.

– икономичен за използване.

– Срок на годност в неотворена опаковка – 6 месеца .

– Удостоверение за държавна регистрация на дезинфектант

№ 0946 – 2/20.10.2010г.

УКАЗАНИЯ И ВАРИАНТИ ЗА УПОТРЕБА:

МЕДИЦИНА

Дезинфекция и стерилизация в здравни заведения, включително стоматологични, хирургични, противотуберкулозни, инфекциозни помещения. Повърхностите на медицински и специализирани устройства, медицински изделия от метали, пластмаса, гума, стъкло и др.

Дезинфекция на предпазно облекло.

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

Дезинфекция на животни и селскостопански съоръжения, складове, дезинфекция на растения, плодове, зеленчуци, за борба с бактериални, вирусни, гъбични заболявания по растения и за увеличаване срока на съхранението им. Дезинфекция на напоителна вода, семена, разсад преди сеитба, за подобряване на покълването.

Преработка на готови селскостопански продукти и запазване на техните свойства.

ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Дезинфекция на предмети, повърхности, оборудване, включително тези, които са в контакт с хранителни суровини и вода, обработка на хранителни суровини или готови хранителни продукти, трупове на добитък и птици в месопреработвателни предприятия, риба и морски дарове с цел дезинфекция и увеличаване срока на годност.

ТРАНСПОРТ

Дезинфекция на салони на обществения транспорт, салони на автомобили, гаражи и други моторни превозни средства; вентилационни и климатични системи, за унищожаване на патогенни микроорганизми и неприятни миризми.

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Дезинфекция, стерилизация и унищожаване на всички видове патогенни бактерии, вируси, гъбички, вода, предмети и мебели за грижа за животните (стаи, килими, тави, клетки, съдове, работно облекло и др.) Елиминиране на неприятни миризми.

ЕЖЕДНЕВИЕ

Дезинфекция на стаи, подове, плочки, повърхности, детски играчки, мебели, килими, предмети за бита, климатици, обувки, кожа на ръцете и краката.

Елиминиране на мухъл, неприятна миризма.

Въздушна обработка за унищожаване на патогени. Дезинфекция на резервоари за съхранение на питейна вода.

СЕКТОР НА УСЛУГИТЕ И ДОМА

Дезинфекция и стерилизация на режещи и други инструменти, повърхности, оборудване, съдове, работно облекло, мебели, почистваща техника, бани, козметични и фризьорски салони, заведения за обществено хранене и гастрономически отдели. Обработка на ръкавици, дерматологични клиники, СПА центрове и др.

Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат Дезакван АН