Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се признава за национално представителна организация на работниците и служителите

С решение на Министерския съвет от 14 януари 2021 г., Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се признава за национално представителна организация

Read more