КТ „ПОДКРЕПА“ И КНСБ ЩЕ ПРОВЕДАТ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

След продължителни безплодни разговори относно възможностите за адекватно актуализиране на възнагражденията в „Солвей Соди“ АД, изпълнителният директор на дружеството, в

Read more