ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МРЕЖАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ (ECTUN)

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МРЕЖАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ (ECTUN)