КТ „ПОДКРЕПА“ И КНСБ ЩЕ ПРОВЕДАТ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

След продължителни безплодни разговори относно възможностите за адекватно актуализиране на възнагражденията в „Солвей Соди“ АД, изпълнителният директор на дружеството, в

Read more

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се признава за национално представителна организация на работниците и служителите

С решение на Министерския съвет от 14 януари 2021 г., Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се признава за национално представителна организация

Read more