Работна среща на Индустриалните федерации на КТ ,,ПОДКРЕПА“ и КНСБ

Днес 28.06.2017г. в офиса на НФ Химия, се проведе работна среща на Индустриалните федерации на КТ ,,ПОДКРЕПА“ и КНСБ –

Read more