Последните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Още един материал /коментар/ относно последните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Коментара е публикуван в списание

Read more

Какви са новостите относно сумираното изчисляване на работното време?

Представяне на анализ изготвен специално за Национална Федерация Химия на КТ „Подкрепа“ от г-н Мирослав ДИМИТРОВ, адвокат, Адвокатска колегия – Варна, за новостите относно

Read more