Честит празник: 10 май ден на Химика

Днес е 10 май, денят на химика!

Така е обявен през 1970 г. професионалния празник на химическите работници и специалист в интензивно развиващия се модерен и високо технологичен за времето си сектор химическа промишленост в България.

Химическата индустрия и нейните продукти са сектора на икономиката най-близо до ежедневния бит на хората, от петролните продукти, през торовете и каучуковите изделия до лекарствата и козметичните продукти.

Макар и далеч от славните си години и днес в химическия сектор работят достойни и квалифицирани работници и специалисти, чието призвание, както и на химическата наука в това число, е да направят своя живот и този на другите хора по-добър.

Честит празник химици!

Национална Федерация Химия – КТ ,,ПОДКРЕПА“