Федеративен съвет на НФ Химия в УВЦ Република

На 28 септември 2017 година в УВЦ Република на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе редовен присъствен Федеративен съвет на Национална Федерация Химия!

Преди него г-н Кирил Бинев представи новостите в сферата на здравословните и безопасни условия на труд.

По време на съвета адвокат Мирослав Димитров даде разяснения по редица важни въпроси, които бяха поставени както на място, така и предварително.

Беше даден отчет за проведените събития свързани с 25 годишнината на НФ Химия. Бяха прочетени поздравления и отзиви от български и чуждестранни гости.

Гост на съвета беше г-н Васил Василев – председател на СРС Варна.