Федеративен съвет на НФ Химия във Велинград

На 08 юни 2017 година в град Велинград се проведе редовен присъствен Федеративен съвет на Национална Федерация Химия!

Преди него г-н Кирил Бинев представи новостите в сферата на здравословните и безопасни условия на труд.

По време на Федеративния съвет приветствия за 25 годишнината на НФ Химия поднесоха:

ВЛАДИМИР ТОПАЛОВ – СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ДИМИТЪР ЧАЛЪКОВ – ФЕДЕРАЦИЯ „ЕНЕРГЕТИКА“

КИРИЛ БИНЕВ – ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА“

НИКОЛА МИНЧЕВ – СРС ПАЗАРДЖИК

ДЕШКА МАНДИКОВА – СРС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МАРИЯ ПЕТРОВА  – ММ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ЛЮДМИЛ ЙОНЧЕВ – БИВШ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НФ „ХИМИЯ“