Тридневно международно обучение на тема „Организиране на младежи“

По инициатива на Младежка Мрежа КТ „Подкрепа“ / Youth Network Podkrepa в Гранд Хотел София се провежда тридневно международно обучение на тема „Организиране на младежи“. Организатори са ETUI и унгарския синдикат SZET.

От българска страна участва единствено „Подкрепа“, представена от Димитър Димитров от Младежка мрежа на Национална Федерация Химия/ММ – Ф Химия/, Михаела Асенова /ММ – НФ Металургия/, Марин Велев /ММ – Ф Транспортни работници/, Цветан Александров /организационен секретар на ММ/ и главен експерт Ивелина Хубенова, която е един от обучителите.
В обучението участват още 21 младежи от цяла Европа.