Структура

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

НФ „ХИМИЯ“ – КТ „ПОДКРЕПА“

  • ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Панчев
  • ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ : Юксел Юмеров
  • ФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Петя Богатинова
  • ФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Ахмед Ахмед
  • ФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Мария Михова
  • ФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Николай Стефанов
  • ПРЕДСЕДАТЕЛ ФКК – Надежда Тодоринова
  • ЧЛЕН НА ФКК – Кирил Велков