Стартиране на преговори за КТД в Хенкел България Оперейшънс

Днес 21 юни 2017 година в централата на Хенкел България Оперейшънс ЕООД се проведе двустранна среща и стартиране на преговори за подписване на Колективен трудов договор.

На срещата за КТ „Подкрепа“ присъстваха:

Александър Загоров – Конфедерален секретар

Иван Иванов – Председател НФ Химия

Александра Вутева-Велкова Председател на Синдикална секция

Симона Монова – Технически сътрудник НФ Химия

От страна на Хенкел България Оперейшънс ЕООД присъстваха редица ръководители начело с президента на фирмата.

След представяне на участниците и легитимиране на представителите и организациите на КТ „Подкрепа“, бяха разгледани възможностите за социален диалог, опита на КТ „Подкрепа“, беше разгледан и обсъден проект на КТД, бяха обсъдени бъдещите действия.

НФ Химия, Благодари на ръководството на Хенкел България Оперейшънс за поставеното начало и се надява на дългогодишно ползотворно сътрудничество!