СС Свилоцел ЕАД проведе събрание за избор на нов Председател

СС Свилоцел ЕАД събрание

На 14.10.2017 год. в гр. Свищов, СС Свилоцел ЕАД проведе събрание на което избраха своя нов Председател г-н Деян Борисов.

Пожелаваме му успех !!!