Световен ден по БЗР 2017 година

КТ „Подкрепа“ стартира едноседмична кампания за отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа.

Четвърта поредна година Конфедерацията на труда „Подкрепа“ организира кампании, които да допринесат за по-голяма активност за опазване живота и здравето на работещите, обществена нетърпимост към нарушителите, въвеждане на системния подход и изграждане на култура за безопасност при работа.

Повече информация може да намерите ТУК