Работни срещи в Македония април 2017 година

По покана на македонските ни синдикални братя в периода 26 – 30 април 2017 година делегация от НФ Химия водена от г-н Иван Иванов, председател на НФ Химия, проведе поредица от работни срещи в Македония. Срещите се осъществиха в Скопие, Битоля и Охрид.

Работна среща на 26 април 2017 година в град Скопие, Македония с председателят на ССМ Д-р Живко Митревски:

Работна среща на 27 април 2017 година в град Битола, Македония с председателя на ССМ – Битола, Македония:

Работни срещи на 28-30 април 2017 година в град Охрид, Македония с председателят на ССМ – Охрид Драган Цветаноски и Зоран Мироновски, Македония:

 

Работна срещи на 29 април 2017 година в град Струга, Македония със синдиката на СХНМ – Македония:

На всички работни срещи бяха обсъждани възможностите за подобряване на двустранните отношения между синдикатите, възможностите за участие в съвместни проекти и обмяна на опит и добри практики!