Работни срещи в Агрополихим АД

На 26 и 27 септември 2017 година се проведоха работни срещи между представители на КТ „Подкрепа“ и ръководители на Агрополихим АД.

На 26 септември 2017 година представителите на КТ Подкрепа:

 • г-н Александър Загоров – конфедерален секретар;
 • г-н Васил Василев – председател на СРС Варна;
 • г-н Иван Иванов – председател на НФ Химия;
 • г-н Стоян Панчев – заместник председател на НФ Химия;
 • г-жа Спаска Рускова – федерален секретар на НФ Химия;
 • г-н Стилиян Василев – федерален секретар на НФ Химия;
 • г-н Еньо Георгиев – секретар на СС Агрополихим

се срещнаха с ръководители от Агрополихим АД:

 • г-жа Мая Стефанова – ръководител отдел „Екология“;
 • г-жа Маргарита Сарийска – отговорник социални дейности;
 • г-н Стоян Вашев – ОТБ на Агрополихим АД.

На 27 септември 2017 година представителите на КТ Подкрепа:

 • г-н Васил Василев – председател на СРС Варна;
 • г-н Иван Иванов – председател на НФ Химия;
 • г-н Николай Стефанов – федерален секретар на НФ Химия;
 • г-н Стилиян Василев – федерален секретар на НФ Химия;

се срещнаха с изпълнителния директор на Агрополихим АД – г-н Красимир Бербенков.

По време на срещите бяха обсъждани: социалния диалог, възможности за подобрения и взаимно сътрудничество, работа на КУТ и други.