Работна среща на Индустриалните федерации на КТ ,,ПОДКРЕПА“ и КНСБ

Днес 28.06.2017г. в офиса на НФ Химия, се проведе работна среща на Индустриалните федерации на КТ ,,ПОДКРЕПА“ и КНСБ – членове на Европейската федерация на индустриалните работници – industriALL European Trade Union.

Индусриалните федерации се обявяват категорично против рестриктивните мерки, породени от решението на Европейската комисия за емисиите от големите горивни инсталации, което пряко засяга българската индустрия.

На срещата бяха обсъдени бъдещи общи действия в защита на работните места и доходите на работещите в индустрията.