Първа среща на управителния съвет в рамките на проект “Увеличаване на осведомеността за активно участие на работниците и служителите“

Здравейте, в периода от 24.01.2017 г. до 26.01.2017 г. в Република Сърбия, гр. Белград се състоя първата среща на управителния съвет в рамките на проект “Увеличаване на осведомеността за активно участие на работниците и служителите“.

Участие в нея взеха Иван Иванов – председател на Национална федерация „Химия” на КТ „Подкрепа” и Петя Богатинова – Федерален секретар на Национална федерация „Химия” на КТ „Подкрепа”.

В срещата освен представители на Национална федерация „Химия” на КТ „Подкрепа” взеха участие и представители на синдикалните организации на Литва, Естония, Испания, Македония, Сърбия и организаторите на форума синдикален съюз на Нефтената промишленост Хърватия. На срещата беше представена в детайли същността на проекта, касаещ увеличаване на осведомеността за активно участие на работниците и служителите при определяне на условията на труд с цел постигане на устойчиво развитие, програмата за развитието на проекта, плана за действие и беше извършено разпределение на конкретните задачи между страните участнички.

Очаквайте подробности!