Промени в Кодекс на труда 2020 година

Скъпи братя и сестри, приложено качваме становище на адвокат Мирослав Димитров, относно гласуваните и приети промени в Кодекса на труда относно извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време.

Становище