Последните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Още един материал /коментар/ относно последните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Коментара е публикуван в списание „Труд и право“ и ни е изпратен от:

Мирослав ДИМИТРОВ

адвокат, Адвокатска колегия – Варна

тел:     0888 249 199

факс:  052 612 568

Промени в НРВПО – Коментар – Труд и право