Резюме на фирма Свилоцел ЕАД

ECF целулоза

Основен продукт на „Свилоцел” ЕАД е сулфатната избелена целулоза от широколистна дървесина. Като изходна суровина се използва натурален продукт – дървесина от местни дървесни видове: бук, топола, цер и акация. Сулфатната целулоза се предлага под регистрираната търговска марка SVILOCELL.

Продукта намира приложение в производството на тишу хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др.

Свилоцел ЕАД притежава FSC® сертификат (FSC® C112486) по проследяване на продукцията.

Свилоцел ЕАД може да предложи FSC-сертифицирана избелена сулфатна целулоза при заявка на клиента.

 

Почвен подобрител ПН-98

Свилоцел предлага вторичен продукт ПН-98. ПН-98 (съдържа 100% калциев карбонат-преципитат) е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под No.0103 при Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните. Продуктът е гранулиран и подходящ за полагане от тороразпръскваща техника.

Ако обработвате земеделски земи с кисели почви този продукт е точно за Вас.

С какво Почвения подобрител ще Ви бъде полезен?

Чрез високото си съдържание на калциев карбонат, както и високото си рН, този продукт е  изключително подходящ като мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект.

Продуктът  има предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на  почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.

Чрез нормализирането на рН на почвата, вашите посеви ще се развиват нормално, ще усвояват качествено и комплексно минералните вещества от почвата, което ще доведе до намаляване на количествата влагани минерални торове.

Продуктът е регистриран в Българската агенция по безопасност на храните, екологично чист е и без ограничение може да се ползва както в класическото земеделие, така и в производство на биопродукти.

Продуктът е подходяща добавка при компостиране и при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове.

Варуването, като химично мелиоративно мероприятие, е изключително  важна агрохимическа и агротехническа дейност и условие за интензификация  на селскостопанското производство на киселите почви, повишаване на тяхното плодородие и ефекта от минералното торене.

 

Почвен подобрител ПП-76

Свилоцел предлага вторичен продукт ПП-76. ПП-76 (съдържа 78% калциев карбонат-преципитат, 18% утайки от зелена луга и 4% дървесна пепел) е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под No.0102 при Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните. Продуктът е гранулиран и подходящ за полагане от тороразпръскваща техника. В него освен основната съставка калциев карбонат-преципитат са добавени утайки от зелена луга и дървесна пепел, чрез които, освен че се добавя още калциев карбонат се внасят и хранителни елементи като калий, сяра, магнезий и микроелементите желязо, мед и бор, придаващи му подхранващ ефект.

С какво Почвения подобрител ще Ви бъде полезен?

Чрез високото си съдържание на калциев карбонат, както и високото си рН, този продукт е  изключително подходящ като мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект.

Продуктът  има предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на  почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.

Чрез нормализирането на рН на почвата, вашите посеви ще се развиват нормално, ще усвояват качествено и комплексно минералните вещества от почвата, което ще доведе до намаляване на количествата влагани минерални торове.