Обучение „Укрепване на капацитета за по-добър социален диалог“

На 22 – 24.11.2017 г. в гр. Букурещ – Румъния, се проведе обучение на тема „Укрепванена синдикатите за по-добър социален диалог“, оранизирано от ETUI.

В рамките на обучението беше картографиран социалния диалог в страните участници в обучението, както и практики и механизми за подобряване на социалния диалог. Участие в обучението взеха:

– Марио Сепи – Министър на новосъздаденото Румънско Министерство на публичните консултации и социалния диалог, който е и бивш синдикален лидер.

– Пер Карлберг – Експерт от TCO /Синдикат на белите якички/ – Швеция, който представи Шведския модел за социален диалог.

– Джулиан Бир – Ексерт от Европейската Конфедерация на Профсъюзите /ЕКП/, която направи презентация относно ролята на ЕКП в Европейския социален диалог.

Участници в обучението от страна на НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“ бяха Симона Монова и Даниела Любенова.