Национална среща проект WIN

Имаме удоволствието да Ви информираме, че като участник в международен проект

WIN Be informed, take active participation and prevent conflicts while decision making in companies

WIN – Бъдете информирани, участвайте активно и предотвратявайте конфликти по време на процеса на вземане на решения в компаниите

Този проект е съвместна инициатива на синдикати и работодателски организации от Полша, Испания, Румъния, Северна Македония, Малта, България, Естония и Сърбия, която има за цел да насърчи транснационалното сътрудничество между социалните партньори в подкрепа на участието на работниците в управлението на промените, превенцията и разрешаване на спорове по време на преструктуриране на компаниите от петролния сектор. Много често представители на компании от петролния и енергийния сектор се изключват от процеса на консултации и не участват активно в процеса на вземане на решения в техните компании (особено в периода на преструктуриране на дружеството), което води до конфликти и различни сценарии. Затова с този проект бихме искали да повишим информираността за важността на включването на служителите и насърчаването на тяхното участие в ключови процеси за вземане на решения по време на преструктурирането на компанията. Към тази дейност по проекта се присъединяват 8 партньори, представляващи синдикати и работодателски организации от 8 държави-членки на ЕС и страни кандидатки (Полша, Сърбия, Северна Македония, България, Румъния, Естония, Малта и Испания).

Целта на проекта е насърчаване транснационалното сътрудничество между социалните партньори по време на процеса за подпомагане на участието на работниците в управлението на промените, предотвратяването и разрешаването на спорове по време на преструктурирането на петролните компании.

НФ Химия – КТ Подкрепа ще организира национална среща, която ще се проведе присъствено в УВЦ Република – к.к.Чайка местност Варна на 20.09.2022 година.