КТ Подкрепа становища

ВАЖНО: Становища на КТ Подкрепа, които трябва да достигнат до всички наши членове и граждани!

КТ Подкрепа становища

Преминаване към надомна работа и работа от разстояние в условия на извънредно положение   Може да свалите целия материал от ТУК

Установяване на непълно работно време при условия на извънредно положение Може да свалите целия материал от ТУК

Предоставяне на платен и неплатен отпуск по време на извънредно положение