Конференция за индустриална политика в Югоизточна Европа

В периода 16 – 18 октомври 2017 година  в град Белград – Сърбия, IndustriAll Europe Trade Union  проведе Конференция за индустриална политика в Югоизточна Европа.

От страна на КТ „Подкрепа“ участие взеха Индустриалните федерации. На срещата бе взето решение следващото заседание на Изпълнителния комитет на IndustriAll Europe Trade Union да бъде проведено в гр. София – България на 12 – 13.06.2018 г. Това решение вече е залегнало в графика за 2018 г.