Контакти

НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“

гр. София 1125, бул. Драган Цанков 35, ет.2 , ст. 204 – 205,

e-mail: fcw@abv.bg

………………………………………………….

Председател:

Стоян Панчев – 0888 779 387

…………………………………………………..

Заместник Председател:

Юксел Юмеров – 0898 487 325

……………………………………………………

Технически секретар:

Симона Монова – 0898 584 966

……………………………………………………..