Контакти

НФ „Химия“ – КТ „Подкрепа“

гр. София 1125, бул. Драган Цанков 35, ет.2 , ст. 204 – 205,

e-mail: fcw@mail.bg

…………………………………………………

Телефон:02/ 870 30 09,

Факс: 02/ 427 18 41

………………………………………………….

Председател:

Иван Иванов – 0884 680 114

…………………………………………………..

Заместник Председател:

Стоян Панчев – 0888 779 387

……………………………………………………

Технически секретар:

Симона Монова – 0882 419 630

……………………………………………………..