Изпълнителен съвет на НФ Химия в Лясковец

На 28 февруари 2017 година в град Лясковец се проведе редовен присъствен Изпълнителен съвет на Национална Федерация Химия!

ИС Лясковец
ИС Лясковец