Изпълнителен съвет на НФ Химия в УВЦ Република

На 27 септември 2017 година в УВЦ Република на “Булгартрансгаз” ЕАД се проведе редовен присъствен Изпълнителен съвет на Национална Федерация Химия!