Изпълнителен съвет Велинград 21.12.2017

НФ “Химия” – КТ “Подкрепа” проведе редовно заседание на Изпълнителния си съвет в гр. Велинград на 21.12.2017 г.

В рамките на съвета се проведе Национална работна среща и Национален панел за ” Повишаване осведомеността за активното участие на служителите” с презентатор Весела Василева , както и обучение на тема “Актуални промени в трудовото и осигурителното законодателство” с лектор Мирослав Димитров.