Федеративен съвет на НФ Химия в УВЦ Република

На 28 септември 2017 година в УВЦ Република на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе редовен присъствен Федеративен съвет на Национална Федерация

Read more