Федеративен съвет на НФ Химия в Лясковец

На 01 март 2017 година в град Лясковец се проведе редовен присъствен Федеративен съвет на Национална Федерация Химия!