Трета среща на европейски проект в Скопие

Трета среща провеждаща се в рамките на европейски проект “Увеличаване на осведомеността за активно участие на работниците и служителите“

В периода от 29.05.2017 г. до 01.06.2017 г. в гр. Скопие, Република Македония се проведе третата среща провеждаща се в рамките на европейски проект “Увеличаване на осведомеността за активно участие на работниците и служителите“.

Представители на Национална федерация «Химия» към КТ «Подкрепа» бяха: Петя Богатинова и Иван Каравасилев – федерални секретари.

В срещата освен представители на Национална федерация «Химия» към КТ «Подкрепа» взеха участие и представители на синдикалните организации на Литва, Естония, Испания, Македония, Сърбия и организаторите на форума синдикален съюз на Нефтената промишленост Хърватия.

На срещата беше отчетен резултата от проведените анкети сред служителите на представените страни, касаещи същността на проекта за увеличаване на осведомеността за активно участие на работниците и служителите при определяне на условията на труд с цел постигане на устойчиво развитие. Бяха анализирани извършените дейности по изпълнението на първата фаза от плана за действие на проекта.