Семинар „Стопанисване на продукта“

На 26 октомври 2017 година в хотел Форум град София се проведе семинар с тема „Стопанисване на продукта“.

Семинара беше организиран от Българска камара на химическа промишленост БКХП. В него участваха и представители на двете национално представителни синдикални организации в България.

Представители на НФ Химия – КТ Подкрепа бяха:

  • г-н Иван Иванов -председател на НФ Химия;
  • г-жа Симона Монова – технически секретае НФ Химия.