СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 28-МИ АПРИЛ

Световен ден за безопасност и здраве при работа ще бъде почетен от КТ „Подкрепа“ дори в условията на пандемия на 28 април 2020 година.

Световен ден за безопасност и здраве при работа

През 1996 година Международната конфедерация на свободните синдикати обяви 28 април за паметен ден, в който да почетем паметта на жертвите и пострадалите в трудови злополуки. Ситуацията беше достигнала точката на неизбежната промяна… колкото повече инвестиции се правеха в света, толкова повече се увеличаваше броят на злополуките, в това число и тези, които водят до смърт или инвалидност. Започнахме да протестираме и да провеждаме акции, които да привлекат обществената подкрепа и да предизвикат реакцията на политиците. Навсякъде по света се развяваха черни знамена, строяха се чешми, паметни плочи и други паметни знаци, които да отбележат не просто загубата и безвъзвратността, а да предизвикат справедливия обществен гняв. Искахме да има зачитане на човешкия живот повече от алчността на инвеститорите.

Световен ден за безопасност и здраве при работа – Международната организация на труда /МОТ/

След почти 5 години международната организация на труда /МОТ/ издаде ръководство как ПРЕВЕНЦИЯТА да стане основополагащия принцип за безопасност и здраве при работа, как моментните усилия да бъдат заменени със систематични действия, как да се организират национални системи за управление на безопасността и здравето при работа и системи за управление на риска в предприятията.

Борбата не е била напразна. Отчитайки всички положителни промени, ние се съгласихме този ден да не е окъпан в черно, а да дава лъч надежда и да поставя ежегодно все по-високи цели в областта на безопасността и здравето при работа. Така през 2003 година МОТ обяви  28-МИ АПРИЛ ЗА СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

Това не пречи да имаме спомени. Не пречи да отдадем почит към хората, които са загинали във връзка с трудовите си ангажименти. Това не пречи да правим черна статистика и тя да ни помага в правилните действия, когато набелязваме и постигаме нови цели за опазване здравето и живота на българските работници. Естествен е нашият призив към всички работодатели да организират производството, така че да няма разпространение на зарази…. Но нашият синдикален призив трябва да бъде и към всички участници в труда. Нека поискаме и нека да направим нова оценка на риска на работните места. Нека работниците да участват активно в тази оценка и в набелязване на всички мерки, които ще ликвидират или ще намалят рисковете на работното място. А те не са само от заразяване с новия коронавирус.

КТ ПОДКРЕПА, е част от Европейските синдикати.

Отдавна казахме, че има няколко други „пандемии“: Огромна част от работната сила на Европа е поразена от мускулно-скелетни увреждания… Европейската агенция по безопасност и здраве при работа прие да имаме тригодишна кампания срещу причините за толкова много увреждания. Световните синдикати обявиха война на едно изкривяващио човешките отношения явление. Това е насилието и тормоза на работното място. МОТ по наше предложение (на МКП) издигна БОРБАТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА НА РАБОТНОТО МЯСТО като фокусиращо послание за 28 април 2020 г.

НОВАТА ПАНДЕМИЯ ПРОМЕНИ НЕЩАТА.

В сегашните условия фокусът на световния ден по безопасност и здраве при работа ще бъде БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА СПАСЯВАТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ.

КТ ПОДКРЕПА трябва да заяви не само на национално, а и на регионално и браншово ниво, че социалният диалог в момента е от ключово значение за преодоляване на първоначалния шок от новата пандемия, за по-прецизен анализ и по-прецизни мерки за опазване живота и здравето на работещите, както и за по-ефективно и по-ефикасно управление на кризата и дейностите за така желаното от всички и силно очаквано последващо възстановяване.

Скъпи колеги,
Каквито и чудеса да сме виждали и в каквито и чудеса да сме участвали такова черно чудо досега не сме срещали. Погледите ще бъдат вперени в нас, когато се появят заразени в трудовите колективи. Тогава страхът и болката ще предизвикат тежки думи срещу синдиката, а може би конкретно срещу някой от нас. Ще трябва да сме готови и за такива ситуации.

Действия на национално ниво

Може би знаете, че нашата синдикална организация не избяга от отговорността си на национално представителна организация на
работниците и служителите. Ние заявихме готовност да участваме в националния щаб и да подпомогнем прецизното формулиране на действия и политики, както и тяхното пълноценно прилагане. Имаме контакти и поддържаме взаимоотношения с представители от националния щаб. Но информацията е, че на регионално ниво такива взаимоотношения са по-скоро изключение. Моля колегите, които имат възможност и считат това за разумно да осъществят подобни контакти. Моля, също така, да се запознаем с мерките, които взимат конкретни работодатели и да разпространяваме добри практики от предприятията, в които те съществуват към  приятията, в които не сме сигурни дали мерките са адекватни на ситуацията.

Най-голямата ми молба е да не се подценяват психосоциалните рискове. Естествен наш съюзник във всяко едно предприятие е службата по трудова медицина. Те биха могли да препоръчат мерки за минимизиране на отрицателните последици от повишените нива на психосоциалните рискове, а ние като синдикат да окажем необходимото въздействие и партньорство, така че работодателят да ги приложи.

Срещи и почитане на Световен ден за безопасност и здраве при работа

Провеждаме срещи, участваме в онлайн заседания на работни групи и на други органи във връзка с безопасността и здравето при работа. Всяка година напомняме на всички вероизповедания, които са регистрирани в нашата Родина, че без божията помощ няма как да постигаме по-добри резултати и да успяваме да опазим по-добре българските работници. Най-учтиво ги умоляваме, съобразено с техните правила и канон, да отслужат молебени за здраве и опазване на живота на българските трудещи се.

На 28 април от 14 часа Президентите на двете синдикални конфедерации ще поднесат, в условията на ограничения , цветя и ще почетат паметта на загиналите работници с едноминутно мълчание на паметника пред сградата на другия синдикат. А след това ще запалят свещичка за здравето на работещите и опазване на живота им в черквата Света Неделя. Вярвам, че всеки от нас, когато по същия начин помоли Бог да ни съхрани, ще обещае да положи всички усилия да излезем от тези черни дни живи и здрави, да
имаме сили да изградим нов по-сигурен и човечен свят, да работим резултатно и с удовлетворение за благото на българските работници. НАМ ПОМОЗИ БОГ!!!

PS: И накрая малко статистика:

По данни на МОТ всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. По изчисления на МОТ загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Според организацията опасните и нездравословни условия на труд водят и до загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на продукцията.

Според статистика, извадена от сайта на НОИ, през 2018 г. трудовите злополуки са 2914, а от тях 92 са смъртните случаи.; през 2019 г.
трудовите злополуки са 2731, от тях 89 са смъртните случаи, а през първото тримесечие на 2020 г. злополуките са 586, а смъртните случаи 14.

В България смъртността вследствие трудова злополука е 3,6, на 100 хил. заети, което я поставя на трето място в ЕС по този показател. В целия ЕС коефициентът е 1,8 на 100 хил. У нас на 100 хил. работещи се отчитат 83 трудови инцидента, докато средната стойност за ЕС е 1513 на 100 хил.

Изводът е, че не някои работодатели укриват трудови злополуки.

При необходимост от още информация, моля, да се обръщате към Александър Загоров – тел. 0889 718 674 или Кирил Бинев – тел. 0887 392548

Ако имате мероприятия във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, съобщете на медиите, документирайте със снимков материал и текст, който да изпратите и на нас.

С пожелание за здраве късмет и успех,

Александър Загоров
Конфедерален секретар

Още полезни новини за КТ „Подкрепа“, може да намерите в нашата категория КТ „Подкрепа“