РАБОТНА СРЕЩА С НОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес 28 февруари 2017 година във Велико Търново се проведе работна среща между НФ Химия и СРС Велико Търново.

В срещата участие взеха г-н Иван Иванов – председател НФ Химия и г-жа Дешка Мандикова, която е новоизбраният председател на СРС Велико Търново.

На срещата бяха обсъдени бъдещи съвместни дейности и взаимодействие със СРС Велико Търново, както на ниво Конфедеративен съвет, така и със синдикалните секции от НФ Химия, които се намриат на територията на СРС Велико Търново!

Желаем успех на новоизбрания председател на СРС Велико Търново!