Национална среща по проект WIN 20.09.2022

На 20.09.2022  в УВЦ Република – к.к.Чайка местност Варна, НФ Химия – КТ Подкрепа организира националната среща по проекта

WIN Be informed, take active participation and prevent conflicts while decision making in companies

WIN – Бъдете информирани, участвайте активно и предотвратявайте конфликти по време на процеса на вземане на решения в компаниите

По време на срещата Стоян Панчев и Петя Богатинова запознаха участниците с целите на проекта и дейностите, които са извършени до момента.

На следващата среща по проекта, която ще се състои в началото на месец октомври в Малага ще участват двама представители на  НФ Химия – КТ Подкрепа.