Коронавирус COVID-19 препоръки за лица пътуващи извън страната

Коронавирус COVID-19 препоръки за лица пътуващи извън страната от Министерство на здравеоопазването.

Коронавирус COVID-19 препоръки

По данни на Световната здравна организация към 25.02.2020 г. в световен мащаб са регистрирани общо 80 239 потвърдени случая на инфекции, причинени от новия коронавирус – COVID-19. От тях, 77 780 са заболелите в Китай и 2 459 – в други държави, разположени в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия.

Предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи, Министерството на здравеопазването препоръчва:

При пътуване до области и държави с данни за заболели от COVID-19 (актуални данни тук):

 Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа преди ядене, след използване на тоалетна и след контакт с животни;
 Избягвайте близък контакт и спазвайте разстояние (минимум 1 м) от болни хора, особено по отношение на хора с кашлица
 Избягвайте места със струпване на много хора и масови прояви;
 Избягвайте да докосвате очите, устата и носа си особено след допир на ръцете Ви до повърхности, предмети и т. н.;
 При кихане и кашляне спазвайте добра респираторна хигиена, т. нар. респираторен етикет – закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха – свийте ръката в лакътната става, така че предмишницата Ви да покрие носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си. Уверете се, че Вие и лицата около Вас правилно прилагате препоръката;
 При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ:
– Позвънете преди посещение и задължително информирайте медицинските специалисти за пътуване в области и държави със случаи на COVID-19, продължителност на престоя, евентуални контакти с болни;
– Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето ѝ избягвайте да я докосвате, а след сваляне веднага я изхвърлете и измийте ръцете си;
– Избягвайте използването на обществения транспорт;
– Избягвайте контакти с други хора.
В случай, че симптомите на респираторна инфекция се появят по време на полет, информирайте незабавно за това екипажа на самолета.

Целия файл с препоръките може да свалите тук:

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ОБЛАСТИ И ДЪРЖАВИ С РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА COVID-19