Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се признава за национално представителна организация на работниците и служителите

С решение на Министерския съвет от 14 януари 2021 г., Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се признава за национално представителна организация на работниците и служителите за срок за 4 години.
Синдикатът представи документи, с които отговаря на законовите изисквания за получаване на национална представителност. За национална представителна организация на работниците и служителите е призната и Конфедерацията на независимите синдикати в България. На вчерашното си заседание Министерският съвет призна 5 работодателски организации за представителни на национално равнище – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.