Какво е емоционална интелигентност

Какво е емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност означава повече от това да си добър човек.

Какво е емоционална интелигентност? Това е способността да усещаш, разбираш и ефективно използваш силата на емоциите като източник на енергия, информация, творчество, доверие и връзка. Както и способността да използваш емоциите по-ефективно, за да се контролираш. А също и да влияеш на резултата от взаимоотношенията по положителен начин.

Учените твърдят, че емоционално интелигентните хора могат да свържат своите чувства и мисли. Това означава, че по-специално те могат да възприемат и изразят собствените си чувства и въз основа на тях да подкрепят решенията си. Като цяло хората знаят много за емоционалните ситуации и процеси и с помощта на това знание могат да управляват емоциите си.

4 Личност За да се научите как да въздействате върху себе си и върху другите, трябва да знаете личността на човека. В опростена форма личностите могат да бъдат представени като: темперамент + характер + социални нагласи Темпераментът е разликата между едно бебе. Единият е по-възбуден, активен, другият е по-спокоен, уравновесен. Характерът е личностни черти, които постоянно се проявяват в нейното поведение. Социалните нагласи са „върхът на айсберга“, наречен Личност. Най-просто казано, това е отношение към света, към хората наоколо, към себе си

5 Собствен I Според психоаналитичната теория онази част от човешката личност, която се реализира като Аз и е в контакт с външния свят чрез възприятие. Азът планира, оценява, запаметява и реагира по друг начин на ефектите от физическата и социалната среда.

6 Социален Аз Ние с желание – или не твърде охотно – се съгласяваме да поемем една житейска роля или всички роли, които съдбата ни изпраща. Един и същ човек може да има няколко или дори много социално „Аз“ (Социално Аз). Това е набор от лични навици, които изграждат основата за нашите взаимоотношения с другите. Това е променящата се, мека и податлива, повърхностна страна на личността.