Индустриалните федерации на КТ “Подкрепа” участваха в Изпълнителния съвет на IndustriAll European Trade Union в Лондон

От 6 до 8 юни 2017 г. Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ взеха участие в Изпълнителния съвет на IndustriAll European Trade Union, провеждащ се в Лондон.

В последния заседателен ден Европейските индустриални федерации приеха редица важни документи, като: Декларация за Brexit, Кампания за повишаване на заплатите на ЕК, Проект за изграждане на силни синдикати чрез ефективна координация на колективното договаряне.

Поради честването на 25 годишнината на НФ Химия, наши представители нямаше.