Изпълнителен съвет на НФ Химия във Велинград

На 07 юни 2017 година в град Велинград се проведе редовен присъствен Изпълнителен съвет на Национална Федерация Химия!