Изпълнителен и Федеративен съвет на НФ Химия

В периода 23-25 септември 2020 година в УВЦ Република на “Булгартрансгаз” ЕАД се проведоха редовн присъствени: Изпълнителен съвет и Федеративен съвет на Национална Федерация Химия!

Проведоха се и следните обучения от:

  • г-жа Ваня Григорова – Главен икономически съветник на КТ „Подкрепа“ – механизъм за договаряне и определяне на минималната работна заплата за страната;
  • г-н Валери Апостолов – Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ – работно време, видове работно време, нощен труд, извънреден труд, сумарно отчитане на работното време, почивки, отпуски условия за разрешаване и ползване.

По време на съвета адвокат Мирослав Димитров даде разяснения по редица важни въпроси, които бяха поставени както на място, така и предварително.

Гост на съвета беше г-н Васил Василев – председател на СРС Варна.