Извънредно – Подкрепа – отпуск

Предоставяне на платен и неплатен отпуск по време на извънредно положение