ВАЖНО Декларация от индустриалните федерации на КТ “Подкрепа”

Братя и сестри, моля запознайте се с Декларация от индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“

До

министър-председателя на Р България

Г-н Бойко Борисов

До

министъра на труда и социалната политика

Г-жа Деница Сачева

До

президента на КТ „Подкрепа“

Инж. Димитър Манолов

Уважаеми, дами и господа!

Решително протестираме срещу проекта за Постановление № …от ….. 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение. От самото заглавие и от изброените икономически дейности е видно, че за държавните институции не съществуват работниците и служителите от трите основни индустриални сектора от КИД 2008 – Добивна промишленост, Преработваща промишленост и  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. В тези три сектора работят 542 000 работници и служители по данни на НСИ към края на 2019 г. Тези хора са български граждани и данъкоплатци, а не чужденци в собствената си държава, която сега им обръща гръб. Тези хора не са на първа линия в борбата с коронавируса, но всеки ден под угрозата от зараза трябва да отидат на работните си места, защото  не могат да работят от домовете си дистанционно, пътуват с организиран или обществен транспорт, работят в затворени пространства.

Организирането на един производствен процес, не е като да наредиш хора на два метра разстояние на опашката пред магазина, за да се предпазят от заразата. Има предприятия, които изцяло и частично преустановиха работа и работниците и служителите са в отпуски. Индустриалните предприятия търпят загуби, свързани с доставка на материали и износ на готова продукция. Нали си давате сметка, че след отпуските ще последват масови уволнения. Хората ще загубят работните си места, не малка част от тях завинаги, защото са в рискова възрастова група. Всички сме засегнати от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията, но питаме защо държавата е майка за едни, а за други – мащеха.

Нали от производството се очаква да допринася за бюджета на държавата, включително и за тези икономически дейности, които за вас са богопомазани. Всички държави, членове на ЕС, приеха мерки за работещите в индустриалните  сектори. А какво ще направи българската държава  – ще остави индустриалните си работници на произвола на съдбата и на ударите на коронавируса, защото няма да имат средства за лечение. Кой ще ходи на опери и театри, във фитнес клубове и на спортни мероприятия, по хотели и ресторанти? И господа управляващи – „олигарси“ има в икономическите дейности, които държавата ще финансира, а някои от тях и сега получават субсидии от държавния бюджет. Работниците от индустриалните сектори, не са избирали сами собствениците на предприятията, в които работят.

Настояваме за преразглеждане на проекта на Постановление № …от ….. 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение, съобразявайки се със становището на КТ „Подкрепа“ и категорично включване на пакет от мерки за компенсиране на индустриалните сектори.

Единствено заплахата от зараза ни възпира да организираме ефективни протестни действия, но когато угрозата отмине  и, ако държавните институции проявят пренебрежение към нас, протестите ще бъдат много!

24.03.2020г. гр. София

СФММ на  КТ „Подкрепа“

СМФ на КТ „Подкрепа“

НФ „Металургия“ на  КТ „Подкрепа“

ФЛП на КТ „Подкрепа“

НФ „Химия“ на КТ „Подкрепа“

НФ „Енергетика“ на КТ „Подкрепа“

Федерация Атомна енергетика на КТ „Подкрепа“

Декларация от индустриалните федерации на КТ “Подкрепа”